برچسب: ⭕️فرماندار قائمشهر در افتتاح تجمیعی ۱۹۵ پروژه حوزه شهری مازندران در سالن شهرداری قائمشهر مطرح کرد: در راستای تقسیم عادلانه اعتبارات، بیش از ۵ پروژه بزرگ شهری در منطقه پشت راه آهن اجرا شد.