برچسب: پرداخت 10میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در شهرستان سوادکوه شمالی توسط بنیاد برکت استان