برچسب: به گزارش پایگاه خبری شیرگاهی خبر ،همزمان با ۲۷ اردیبهشت “روز جهانی فشار خون “،نجمه روحی سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی سواد کوه شمالی