برچسب: به گزارش پایگاه خبری شیرگاهی خبر، استاندار مازندران، افزود: این میزان اعتبار سفرهای استانی رئیس جمهور شهید به مازندران جدای از تسهیلات در نظر گرفته شده ‌است.