برچسب: به دستور بخشدار نارنجستان کلیه تفرجگاه های این بخش به حرمت تاسوعا و عاشورای حسینی تعطیل شد