برچسب: بمناسبت عید غدیر،از سوی نجمه روحی رئیس اداره فرهنگ وارشاد شهرستان،از یکی از کارکنان سادات فرمانداری سواد کوه شمالی تقدیر شد.