برچسب: برگزاری جلسه هماهنگی ستاد راهیان نور شهرستان با حضورسرپرست فرماندار ی برگزار گردید.