برچسب: برگزاری جشنواره آوا و نوا ،اجرای موسیقی محلی مازندراني و مراسم آئینی مازنی در سوادکوه شمالی برگزار شد