برچسب: برپایی ایستگاه صلواتی پذیرایی ادارات فرهنگ وارشاد و ثبت احوال در اجتماع بزرگ عاشقان امام حسین(ع) سواد کوه شمالی