برچسب: بررسی مشکلات آب کشاورزی روستاهای مهدی آباد ، چایباغ ، کتی لته با حضور فرماندار