برچسب: با حضور جمعی از بانوان ادارات سواد کوه شمالی،مراسم یادبود سیدالشهدای خدمت و همراهان شهید ایشان برگزار شد.