برچسب: با حضورفرماندار و نوربخش مدیرکل روابط عمومی استانداری از روابط عمومی های ادارات شهرستان سوادکوه شما لی تجلیل به عمل آمده است .