برچسب: بازدید پیرفلک فرماندار شهرستان به اتفاق فرمانده سپاه ، مرادی نماینده سازمان برنامه بوجه استان از روستای یاغکوه