برچسب: بازدید پیرفلک فرماندار به اتفاق مرادیان نماینده حوزه انتخابیه از اجرای طرح هادی وآب رسانی روستای افراسی