برچسب: بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران از مراکز آبزی پروری شهرستان سوادکوه شمالی

بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران و رییس سازمان جهاد کشاورزی از کارخانه کیک و کلوچه کاوه شهرستان سوادکوه شمالی

بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران و رییس سازمان جهاد کشاورزی از کارخانه کیک و کلوچه کاوه شهرستان سوادکوه شمالی

بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران و رییس سازمان جهاد کشاورزی از کارخانه کیک و کلوچه کاوه ...