برچسب: بازدید مشترک مسئول امور دام و مسئول نظارت و بازرسی جهادکشاورزی و نماینده اداره دامپزشکی از واحدهای مرغداری شهرستان سوادکوه شمالی