برچسب: بازدید مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با همراهی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سوادکوه‌شمالی از موسسه فرهنگی هنری و استودیو صدابرداری “آوای هنر شیرگاه”

بازدید مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با همراهی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سوادکوه‌شمالی از موسسه فرهنگی هنری و استودیو صدابرداری “آوای هنر شیرگاه”

بازدید مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با همراهی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سوادکوه‌شمالی از موسسه فرهنگی هنری و استودیو صدابرداری “آوای هنر شیرگاه”

  بازدید مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با همراهی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سوادکوه‌شمالی از موسسه فرهنگی ...