برچسب: بازدید محمدی راد سرپرست فرمانداری به اتفاق سرهنگ اسماعیلی فرمانده پلیس راه شهرستان از نقاط حادثه خیز محو راصلی