برچسب: بازدید محمدی راد سرپرست فرمانداری از کوچه معبر روستای نفت چال