برچسب: بازدید سرزده پیرفلک فرماندار به اتفاق احمدی رئیس دادگستری و رئیس صنعت ،معدن و تجارت شهرستان از بازار شهر شیرگاه