برچسب: بازدید رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سواد کوه شمالی، از نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان هنرستان آیت الله هاشمی