برچسب: بازدید جعفرزاده مشاور وزیر و رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو از پروژه آبرسانی به روستای بشل