برچسب: اولین نشاء برنج به طور مکانیزه در شهرستان سوادکوه شمالی درزمینهای شالیزاری روستای بازیرکلا بخش نارنجستان شهرستان انجام شد.