برچسب: اولین موزه رنگرزی و هنرهای سنتی ومرکز رشد نوغانداری کشور در منطقه لفور سوادکوه شمالی آغاز بکار کرد