برچسب: اولین جلسه کمیته فنی شورای هماهنگی ترافیک شهرستان سوادکوه شمالی با حضور محمدی راد سرپرست فرمانداری برگزار گردید.