برچسب: اهدای لوح تقدیر از سوی سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی سواد کوه شمالی به ساقی عبدالله پور