برچسب: افتتاح طرح اشتغال مددجویی تحت پوشش اداره کمیته امداد شهرستان با حضور فرماندار افتتاح گردید.