برچسب: استاندار مازندران، با بیان اینکه در اجرای طرح‌های ساحلی مازندران، باید اصالت و استانداردهای جهانی حفظ شود، گفت: راهبرد توسعه ای استان، اجرای طرح های بزرگ است و فراخوان جذب سرمایه گذار باید جهانی باشد.