برچسب: اخبار مازندران

سیدمحمود حسینی‌پور استاندار مازندران، در یازدهمین سفر شهرستانی خود در راس هیاتی شامل معاونان استانداری، مدیران ستادی و استانی به شهرستان بهشهر سفر کرد.

سیدمحمود حسینی‌پور استاندار مازندران، در یازدهمین سفر شهرستانی خود در راس هیاتی شامل معاونان استانداری، مدیران ستادی و استانی به شهرستان بهشهر سفر کرد.

سیدمحمود حسینی‌پور استاندار مازندران، در یازدهمین سفر شهرستانی خود در راس هیاتی شامل معاونان استانداری، مدیران ستادی و استانی به ...