برچسب: احیای امر علما احیای امر ولایت است/برگزاری کنگره ملی آیت الله کوهستانی حرکت در مسیر جهاد تبیین است