برچسب: احداث کارخانه پتروشیمی در منطقه امیرآباد منتفی شد