برچسب: اجرای طرح کتابخانه گردی شهرستان با حضور محمدی راد سرپرست فرمانداری شهرستان سوادکوه شمالی