برچسب: اجرای زنده طراحی سیاه قلم پرتره و تمثال دو شهید والا مقام حماسه 7 اسفند1360 در مراسم یادواره 117شهید شهرستان سواد کوه شمالی