برچسب: آقای محمد نوذری اهل روستای میرارکلا_لفور براثر واژگونی مینی بوس جان باختند