برچسب: آغاز اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت به‌طور همزمان در سراسر کشوردر شهرستان سوادکوه شمالی برگزار گردید.