کشاورزی

یکشنبه‌های ترویجی با هدف آمادگی شالیکاران برای زراعت برنج در سال زراعی پیش رو(کارگاه آموزشی تهیه بذر شالی) و (کارگاه عملیات آماده‌سازی اراضی شالیزاری)برگزار شد

یکشنبه‌های ترویجی با هدف آمادگی شالیکاران برای زراعت برنج در سال زراعی پیش رو(کارگاه آموزشی تهیه بذر شالی) و (کارگاه...

Read more
Page 1 of 3 1 2 3