حریم خصوصی سایت شیرگاهی خبر 

شرایط و ضوابط حاکم بر استفاده از وب‌سایت و سامانه‌های شیرگاهی خبر، منطبق با موارد مشخص شده در این صفحه است.

 

سایت شیرگاهی خبر به حفظ حریم خصوصی شما و قوانین آن پایبند می باشد و به هیچ عنوان اطلاعات شخصی شما را در اختیار اشخاص و افراد قرار نخواهد داد.

 شما می توانید در هر زمان از دریافت اطلاعات و ایمیل توسط این سایت انصراف دهید. ما زمانی خواهان ارسال ایمیل به شما می باشیم که شما نیز تمایل داشته باشید.

شیرگاهی خبر اطلاعات شخصی بازدیدکنندگان را نمی فروشد و به اشتراک نمیگذارد.

در هر حال شیرگاهی خبر ممکن است این اطلاعات رابا شرکا و فروشندگان, نمایندگان و دیگر افرادی که برای آنها کار میکنند به منظور فراهم کردن محصولات و سرویس های مورد درخواست شما و با اجازه شما به اشتراک گذارد.

لطفا توجه داشته باشید ما اطلاعات شما را در پاسخ به درخواست یک احضاریه ,درخواست دادگاه یا یک فرایند قانونی و یا دفاع از حقوق قانونی خود در برابر ادعایی ممکن است به اشتراک بگذاریم.

مابه شرکتهای دیگر اجازه میدهیم که تبلیغات را بر روی شیرگاهی خبر ارائه کنند و اطلاعات بازدید ها را بصورت ناشناس در اختیار داشته باشند.

این شرکتها زمانی که شما از سایت های آنان بازدید میکنید از اطلاعات شما که فرد در آنها قابل شناسایی نمی باشد (اطلاعات کلیلک ها, انواع مرور گرها,ساعت و تاریخ, عنوان تبلیغات کلیلک شده و مرور شده و …) به منظور فراهم کردن تبلیغات بهتر و خدمات سودمندتر برای شما استفاده می نمایند.

این شرکتها از Cookie و Web Beacon برای جمع آوری اطلاعات استفاده می نمایند.

زمانی که شما صفحه ای از شیرگاهی خبر که شامل تبلیغی است را مشاهده میکنید, شرکت ارائه دهنده سرویس تبلیغات ممکن است Cookie را بر روی سیستم شما قرار دهد و اطلاعات آنرا بازیابی کند.

این در صورتی که قابلیت Cookie بر روی سیستم شما فعال باشد.

این Cookie ها ممکن است شامل اطلاعات یکتایی از کامپیوتر و یا مرور گر شما باشد بدون اینکه شامل اطلاعات شخصی شما از جمله نام و یا ایمیل شما باشند.

 

 

The Shirgahi Khabar website adheres to your privacy and its laws and will not share your personal information with anyone.
You can opt out of receiving information and emails from this site at any time. We would like to send you an email when you are interested.
Shirgahi News does not sell or share visitors’ personal information.
In any case, Shirgahi Khabar may share this information with partners and vendors, agents and other people who work for them in order to provide the products and services requested by you and with your permission.
Please note that we may share your information in response to a subpoena request, court request or legal process, or to defend our legal rights against a possible claim.
We allow other companies to serve advertisements on the news feed and to keep the information of visits anonymously.
When you visit their sites, these companies collect your information that cannot be identified (information about clicks, types of browsers, time and date, titles of clicked and reviewed advertisements, etc.) in order to provide They use better advertisements and more useful services for you.
These companies use cookies and web beacons to collect information.
When you view a page of a news feed that contains an advertisement, the company providing the advertisement service may place a cookie on your system and retrieve its information.
This is if the cookie function is enabled on your system.
These cookies may include unique information from your computer or browser without including your personal information such as your name or email.