تلفن :42444500-011

همراه : 09119235304

تلفکس : 42444500-011

ادرس : مازندران ، سوادکوه شمالی ، شیرگاه