تصاویر عید فطر1402

نماز عید سعید فطر در سوادکوه شمالی اقامه شد

به گزارش پایگاه خبری شیرگاهی خبر،نماز عید سعید فطر درسوادکوه شمالی به امامت حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی امام جمعه درکارخانه اشباع تراورس شیرگاه، در سوله باز با حضور اقشار مختلف مردم اقامه شد.

آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکسآپلود عکس  آپلود عکس  .

آپلود عکس  آپلود عکس  آپلود عکسآپلود عکس آپلود عکس  آپلود عکس.

آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس  آپلود عکس  آپلود عکس آپلود عکس

آپلود عکس  آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس

آپلود عکس  آپلود عکس آپلود عکس  آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس

آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس

آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس

آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس

آپلود عکس آپلود عکس  آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس

آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس

آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکسآپلود عکسآپلود عکس

آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس  آپلود عکس  آپلود عکس

 

آپلود عکس  آپلود عکس  آپلود عکس